Mẫu Đơn Petition & Thông Tin Liên Lạc của SenatorsXin quý đồng hương cần giúp đỡ điền Petition Bãi Nhiệm Các quan chức bất tài hãy Sao Chép và Dán (Copy & Paste) mẫu đơn dưới sau khi điền thông tin của quý vị cũng như tên của người Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang mình cư ngụ, nhấn vào links để vào trang mạng của thượng nghị sĩ đó và theo hướng dẫn trong hình để gửi đi thỉnh nguyện thư của quý vị.

Đây là lúc chúng ta cần góp tiếng nói của người công dân Hiệp Chủng Quốc để bảo vệ quê hương thứ hai của chúng ta.

Thân chúc thành công.

A. Mẫu Đơn (sao chép và dán hay tự đánh máy):

To the Honorable ……………………

Dear…………

As your constituent, I would like to express my distress and anguish over the recent death of our Service Members and the fact that our government left fellow Americans behind in harm’s way in Afghanistan.

I hereby request that the US Congress initiate the process to impeach President Joe Biden for dereliction of duty which caused unnecessary and avoidable deaths, harm and shame to our military, our fellow citizens and the United States of America, and danger to the world.

Sincerely,

 

Name:

Mailing address:

Telephone:

E-mail:

Xin vui lòng điền thông tin của cá nhân và của thượng nghị sĩ trước khi sao chép và dán vào khung Comment/Your Message.


B. Cách thức gửi đơn theo tên từng tiểu bang theo thứ tự alphabet

  • CALIFORNIA
1. Diane Feinstein

Xin nhấn vào đường dẫn (link) này

E-Mail Me - United States Senator for California (senate.gov)

Điền mẫu form trên mạng (hình chụp từ trang của bà D. Feinstein) theo hướng dẫn bằng hình sau đây:


Chọn Topic 


2. Alex Padilla

Xin nhấn vào đường dẫn (link) này 

Home » Senator Alex Padilla (senate.gov)

Điền mẫu form trên mạng (hình chụp từ trang của Alex Padilla) theo hướng dẫn bằng hình sau đây

Xin vui lòng điền thông tin của cá nhân và của thượng nghị sĩ trước khi sao chép và dán vào khung Comment/Your Message.


  • FLORIDA
1. Marco Rubio

Xin nhấn vào đường dẫn (link) này 

Điền mẫu form trên mạng (hình chụp từ trang của TNS Marco Rubio) theo hướng dẫn bằng hình sau đây:

Chọn Topic: Impeachment
Đánh máy chữ Petition to Impeach President Biden vào chỗ Subject of your message
Sao Chép & Dán mẫu đơn có thông tin thượng nghị sĩ
Nhấn nút Submit

2. Rick Scott

Xin nhấn vào đường dẫn (link) này

Điền mẫu form trên mạng (hình chụp từ trang của TNS Rick Scott) theo hướng dẫn bằng hình sau đây:


Chọn Topic: Homeland Security
Đánh máy chữ Petition to Impeach President Biden vào chỗ Subject of your Comment
Sao Chép & Dán mẫu đơn có thông tin thượng nghị sĩ
Nhấn nút Submit


  • TEXAS
1. John Cornyn

Xin nhấn vào đường dẫn (link) này 

2. Ted Cruz

Xin nhấn vào đường dẫn (link) này
No comments:

Post a Comment