VACA - Vietnamese American Conservative Alliance

 
Đã Tới Giờ Tính Sổ

Phạm Hiếu Liêm
Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Xã hội Hoa Kỳ theo truyền thống sẽ trở lại sinh hoạt bình thường sau cuối tuần dài nghỉ Lễ Lao Động báo hiệu chấm dứt sự nhàn nhã của mùa Hè. Năm nay việc trở lại nếp sống sẽ đánh dấu bắt đầu cuộc điều tra kỹ về những biến cố và thảm kịch xảy ra gần một tháng trước khi Mỹ rút khỏi A Phú Hãn. Hầu như mọi người Mỹ đều đồng ý việc chấm dứt cuộc chiến tranh dài 20 năm, bắt đầu với lý do chính đáng để trừng phạt tụi Taliban cầm quyền cho phép khủng bố Hồi Al Qaeda dùng A Phú Hãn để lập trung tâm huấn luyện và lập kế hoạch tấn công Hoa Kỳ,nhưng sau đó cứ kéo dài với thay đổi mục tiêu không cần thiết nhất là sau khi trùm khủng bố Osama Bin Laden bị đền tội.

Bộ Ngoại Giao của chinh phủ TT Trump thương thuyết với kháng chiến Taliban và chính quyền thân Mỹ tại A Phú Hãn để thỏa thuận các điều kiện đưa tới việc Hoa Kỳ từ từ rút khỏi nơi ấy.

Không may khi TT Biden định ngày 31 tháng Tám 2021 để rút quân và chấm dứt chiến tranh thì thảm họa bùng nổ. Quân lực A Phú Hãn do Mỹ huấn luyện và trang bị đổ nhào lẹ như ván bài domino trước lực lượng Taliban. Hàng ngàn công dân Mỹ và người A Phú Hãn cộng tác bị kẹt đằng sau vùng Taliban và tại phi trường Kabul. Các giải pháp của chinh phủ Biden quá rụt rè và nhu nhược đến độ gần như kỳ cục, đưa đến khủng bố tấn công tại phi trường gây tử vong cho 13 người linh Mỹ và rất nhiều người A Phú Hãn cùng rất nhiều người nữa bị thương. Cuối cùng, sau khi linh Mỹ hoàn toàn rút đi và TT Biden tuyên bố chấm dứt chiến tranh A Phú Hãn, mấy trăm và có lẽ cả hàng ngàn công dân Mỹ vẫn còn kẹt lại trong tay tụi Taliban.

Thái độ không chịu giúp đỡ cùng với sự hèn kém của chinh phủ Biden đối với công dân Mỹ không may bị kẹt ở A Phú Hãn là điều chưa hề xảy ra trước đây và người Mỹ không bao giờ chấp nhận được.
Cho đến bây giờ, không ai trong chinh phủ đã giải thích thỏa đáng cho chuyện tồi bại đó. Không ai giải thích được tại sao bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từ chối không cho công dân Mỹ và các người hội đủ điều kiện được vào phi trường Kabul dể di tản hoặc được phép khởi hành tại các địa điểm khác. Chưa ai trong chinh phủ Biden xin từ chức vì tắc trách hay nhận lãnh trách nhiệm. Các giới chức không trả lời câu hỏi của báo chí, quay lưng bỏ đi để đi nghỉ mát.

Bà con ơi, Lễ Lao Động xong rồi, người Mỹ chúng ta phải đòi hỏi các vấn đề ở A Phú Hãn được giải thích thỏa đáng. Viên chức tắc trách phải chịu trách nhiệm . Và dẫu sau này hóa ra bi kịch này được dàn dựng để CS Trung Quốc được đóng vai người hùng, dùng thế lực của chúng có trên đầu tụi tu sĩ Hồi chóp bu ở Ba Tư và A Phú Hãn để giải cứu và hồi hương đồng bào Mỹ trong tuyệt vọng thì chúng ta, người Mỹ, có quyền biết tất cả sự thật.

Phạm Hiếu Liêm
Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)
Ngày 6/9/2021


It’s time to demand accountability.
The end of the long Labor Day weekend traditionally signals the return to normal after the easy living of summer. This should mark the beginning of serious inquiry into the mishaps and tragedies that occurred almost a month ago during the American withdrawal from Afghanistan. While most Americans agree with ending the 20-year war, which began as justified retaliation against the Taliban for having allowed Al Qaeda terrorists to use Afghanistan as a base for training, planning and carrying out attacks on US soil, the war dragged on with endless “mission creep” even after the honcho terrorist Osama Bin laden had been eliminated.
The State Department during President Trump’s administration negotiated with the Taliban resistance and the US installed Afghan government for conditions designed to lead to an orderly US disengagement from the country.
Unfortunately, as soon as President Biden set a date of August 31, 2021, for ending the war, all hell broke loose. The Afghan Army trained and supplied by the US folded faster than a domino game against the advancing Taliban fighters. Thousands of Americans and allied Afghans got stuck behind the enemy lines and at Kabul airport. The responses from the Biden administration were timid, bordering on bizarre, which led to a terrorist attack that killed 13 American service men and women, scores of Afghans and wounded many more. In the end, several hundreds, probably thousands, of Americans were left stranded in Taliban controlled Afghanistan after the last American soldier took off and President Biden proclaimed that the Afghan war is over.
The unprecedented display of unwillingness and incompetence of the Biden administration toward stranded American citizens in Afghanistan is simply unacceptable to the American people.
No one from the administration has given any satisfactory response to the debacle. No one has given satisfactory explanations regarding reports that the State Department caused some Americans and other qualified people to be turned away at the airport in Kabul or have been denied permission to depart from other locations. No one has resigned or taken proper responsibility. Several officials have walked away from questions by the press corps and gone on vacations instead.
Well, the Labor Day weekend is over, and let it be known that we Americans demand answers and hold the responsible parties accountable for the tragic and humiliating end in Afghanistan. Even if it later turns out all this is a set up for Communist China to play the good guy’s role in getting all the stranded and desperate Americans home through China’s influence on Iran and the Taliban theocrats. We, the American people, have the right to know the truth.
Pham Hieu Liem
Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)


No comments:

Post a Comment